Oude boeken zijn soms goud waard. Deze tekst neemt letterlijk de woorden uit mijn mond om de PapierClinic te promoten.

Door: Marchelma van Breugel

Gepost op: 29 oktober 2019, 05:24

Men ziet dat het steeds weer dat de practische proef is, die den doorslag geeft bij het vaststellen van verschillende eigenschappen.

Men ziet dat het steeds weer dat de practische proef is, die den doorslag geeft bij het vaststellen van verschillende eigenschappen : de laboratoriuminstrumenten mogen nog zoo geperfectioneerd zijn en in verschillende gevallen als vergelijkingsobject zeer waardevolle cijfers geven, daar blijven toch nog steeds de duim, de wijsvinger en het oog van den papiergebruiker die uiteindelijk vaststellen of het papier voor zijn doel geschikt is of niet en daarom is het zaak in de practijk juist de eenvoudige instrumentjes, waarover wij allen de beschikking hebben, te trainen en nog eens te trainen….

Bron :  De papierwereld Poortenaar-Hunter-Pels