Collectie schoolplaten

restauratie onder mijn begeleiding van collectie schoolplaten

Project botanische schoolplaten

De schoolplaten van Jung, Koch en Quentell zijn bekend om hun “schoolbord-zwarte” achtergrond. Er is een botanische en een zoölogische serie, prachtige litho’s met veel oog voor detail en zonder storende teksten of nummering. Ze zijn tegenwoordig gewild als wanddecoratie.

Deze restauratie betreft 35 van de oudste serie botanische platen. Uitgever Frommann & Morian heeft deze platen uitgegeven vanaf 1892 tot in ieder geval eind 1920er jaren. Daarna (vooral vanaf 1950 tot in de 1970er jaren) zijn er nieuwe series “Jung, Koch en Quentell-platen” uitgegeven door uitgever Hagemann. De volledige oude serie, die vrij zeldzaam is, bestaat uit 50 platen (tot 1903 slechts 30). Van enkele platen zijn meerdere versies bekend.

De te restaureren platen zijn deels op oorspronkelijk formaat, deels bijgesneden. Allemaal zijn ze ten behoeve van het gebruik in het onderwijs opgeplakt op karton, ongeveer de helft is daardoor dubbelzijdig. Deze dubbelzijdige platen zijn waarschijnlijk direct na aanschaf (begin 1900) opgeplakt en zo verhandeld. De enkelzijdige bijgesneden platen lijken “hergebruikt” te zijn, waarschijnlijk rond de tweede wereldoorlog. In geen enkel geval heeft bijsnijden geleid tot verlies van de eigenlijke afbeelding (er zijn alleen zwarte randen weggehaald).

 

De staat van de afbeeldingen is redelijk tot goed. De zwarte achtergrond laat hier en daar vegen van schoolbordkrijt zien. Een enkele plaat (vooral bij de dubbelzijdigen) is behoorlijk gescheurd, alle randjes zijn beduimeld en beschadigd.

 

De restauratie vindt in stappen plaats. Ten eerste worden de platen afgeweekt van het “vermufte” en vergeelde karton. Daarna worden de platen gerepareerd, geretoucheerd, gedoubleerd en ten slotte gemonteerd op museumkarton. Einddoel van deze restauratie is de platen, vergezeld van een brochure, tentoonstellingsklaar te maken.